ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΑΡΓΥΡΩ MD MSc
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος στη Νέα Ιωνία

Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος Ξανθίππη – Αργυρώ Κουτσούκου MD MSc, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, αναλαμβάνει και περιστατικά Επεμβατικής Δερματολογίας.

Στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο της πραγματοποιεί σχετικές επεμβάσεις, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα:

CO 2 Χειρουργικό Laser - Edge ONE Jeisys

Με το laser αυτό πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια πληθώρα δερματοχειρουργικών επεμβάσεων, όπως αφαίρεση σπίλων, θηλωμάτων, υπερκερατώσεων, μυρμηκιών, κονδυλωμάτων, συριγγωμάτων και ξανθελασμάτων των βλεφάρων, εφηλίδων, γεροντικών κηλίδων και άλλων μορφωμάτων του δέρματος.

Το Edge ONE Jeisys ® αποτελεί ένα κορυφαίο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο CO 2 χειρουργικό laser.

Κρυοθεραπεία

Ονομάζεται και κρυοχειρουργική ή κρυοπηξία. Χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορούμε να καταστρέψουμε έναν μεγάλο αριθμό δερματικών βλαβών, όπως μυρμηκίες, κονδυλώματα, σμηγματορροϊκές και ακτινικές υπερκερατώσεις, χηλοειδή, μυξοειδείς κύστεις, πυογόνα κοκκιώματα κ.ά

Διαθερμοπηξία

Ονομάζεται και ηλεκτροχειρουργική ή ηλεκτροκαυτηρίαση. Μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική καυτηριάζουμε με απόλυτη ακρίβεια ποικίλες δερματικές βλάβες, όπως θηλώματα, σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις, κερασοειδή αιμαγγειώματα κ.ά.

Δερματοχειρουργικές επεμβάσεις - αφαίρεση δερματικών βλαβών

Σπίλοι, κύστεις, λιπώματα, ογκίδια απαιτούν για την αφαίρεσή τους έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, πλήρη εξοπλισμό και γνώση της ειδικής για την κάθε περίπτωση τεχνικής.

Βιοψία δέρματος

Λήψη τμήματος δέρματος είναι σε πολλές περιπτώσεις αναγκαία για την τεκμηρίωση της διάγνωσης. Η επεμβατική αυτή πράξη γίνεται στο ιατρείο με ασφαλή και ανώδυνο τρόπο.

Χειρουργική ονύχων

Υπάρχουν παθήσεις των νυχιών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Παράδειγμα αποτελεί η είσφρυση όνυχος, δηλαδή η είσοδος του πλαϊνού τμήματος του νυχιού στο δέρμα. Λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να γίνονται από εκπαιδευμένο ιατρό και σύμφωνα με τις νεότερες και έγκυρες ιατρικές οδηγίες.

Αφαίρεση δερματικών βλαβών με τεχνολογία Plasma

Επιτυγχάνεται με κατάλληλη συσκευή η οποία ιονίζει τον αέρα που βρίσκεται μεταξύ αυτής και του δέρματος. Ο ιονισμένος αυτός αέρας ονομάζεται πλάσμα (“τέταρτη ύλη”) και απαρτίζεται από ιόντα και ηλεκτρόνια. Τα σωματίδια αυτά παίρνουν την μορφή ηλεκτρικού τόξου (“κεραυνού”), το οποίο καθώς πέφτει επάνω στο δέρμα εξαχνώνει και μετατρέπει σε ατμό την περίσσεια δέρματος, με απόλυτη ασφάλεια, καθώς δεν προκαλεί καύση.

Με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται πολλές βλάβες του δέρματος, όπως είναι τα ξανθελάσματα και τα συριγγώματα των βλεφάρων, οι υπερπλασίες σμηγματογόνων αδένων, οι μυρμηκίες, τα θηλώματα, οι σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις κ.ά.